Grafika, vydavateľská činnosť

Okrem fotografie graficky spracujem katalógy, reklamné letáky, bilboardy...alebo vydám knižný titul. Nie je ich veľa, ale prinášajú ľuďom radosť, keď zhmotním ich myšlienky, alebo poznatky do ich vlastnej knižnej publikácie...